Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sau trận hồng thủy này” – Ingeborg Bachmann

Ingeborg Bachmann sinh năm 1926 ở Klagenfurt, Áo. Bà hoàn thành luận án tiến sĩ về Martin Heidegger ở Đại học Vienna năm 1949 và xuất bản tập thơ đầu năm 1953. Bà cho ra đời thêm một tập thơ năm 1956, một cuốn tiểu thuyết năm 1971, hai tập truyện ngắn vào các năm 1961 và 1972, cùng một số vở kịch radio và libretto trước khi qua đời ở Roma năm 1973.

Sau trận hồng thủy này

Sau trận hồng thủy này
tôi muốn thấy con bồ câu,
và không gì ngoài con bồ câu,
một lần nữa được cứu.

Tôi sẽ chìm xuống biển cả này!
nếu nó không bay đi,
nếu nó không mang lại
vào giờ chót, chiếc lá.

Ingeborg Bachmann, “Nach dieser Sintflut” (1957).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 26, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: