Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Một ngày ở Coney Island” – Isaac Bashevis Singer

Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904 ở một ngôi làng gần Warsaw, Ba Lan, và lớn lên trong khu Do Thái nói tiếng Yiddish của thành phố. Dù ban đầu … Continue reading

August 3, 2021 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Một cái lồng cho Satan” – Isaac Bashevis Singer

Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904 ở một ngôi làng gần Warsaw, Ba Lan, và lớn lên trong khu Do Thái nói tiếng Yiddish của thành phố. Dù ban đầu … Continue reading

July 13, 2020 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Vanvild Kava” – Isaac Bashevis Singer

Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904 ở một ngôi làng gần Warsaw, Ba Lan, và lớn lên trong khu Do Thái nói tiếng Yiddish của thành phố. Dù ban đầu … Continue reading

January 31, 2020 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Kẻ phản bội Israel” – Isaac Bashevis Singer

Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904 ở một ngôi làng gần Warsaw, Ba Lan, và lớn lên trong khu Do Thái nói tiếng Yiddish của thành phố. Dù ban đầu … Continue reading

January 2, 2020 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Quân giết người” – Isaac Bashevis Singer

Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904 ở một ngôi làng gần Warsaw, Ba Lan, và lớn lên trong khu Do Thái nói tiếng Yiddish của thành phố. Dù ban đầu … Continue reading

March 8, 2019 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Khách trọ” – Isaac Bashevis Singer

Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904 ở một ngôi làng gần Warsaw, Ba Lan, và lớn lên trong khu Do Thái nói tiếng Yiddish của thành phố. Dù ban đầu … Continue reading

May 2, 2018 · 1 Comment

Truyện ngắn: “Chạy trốn nền văn minh” – Isaac B. Singer

Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904 ở một ngôi làng gần Warsaw, Ba Lan, và lớn lên trong khu Do Thái nói tiếng Yiddish của thành phố. Dù ban đầu … Continue reading

October 18, 2017 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Nhà cabala của phố Đông Broadway” – Isaac Bashevis Singer

Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904 ở một ngôi làng gần Warsaw, Ba Lan, và lớn lên trong khu Do Thái nói tiếng Yiddish của thành phố. Dù ban đầu … Continue reading

October 11, 2017 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Một người bạn của Kafka” – I. B. Singer

Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904 ở một ngôi làng gần Warsaw, Ba Lan, và lớn lên trong khu Do Thái nói tiếng Yiddish của thành phố. Dù ban đầu … Continue reading

October 4, 2017 · Leave a comment

Truyện ngắn: “Những chuyện bịa” – Isaac Bashevis Singer

Isaac Bashevis Singer sinh năm 1904 ở một ngôi làng gần Warsaw, Ba Lan, và lớn lên trong khu Do Thái nói tiếng Yiddish của thành phố. Dù ban đầu … Continue reading

September 9, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.