Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trò chơi” – Jack Gilbert

Jack Gilbert (1925–2012) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1961, giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994, giải thơ của Hiệp hội … Continue reading

April 18, 2020 · Leave a comment

“Sau tình yêu” – Jack Gilbert

Jack Gilbert (1925–2012) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1961, giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994, giải thơ của Hiệp hội … Continue reading

March 26, 2020 · Leave a comment

“Vinh danh Vương Duy” – Jack Gilbert

Jack Gilbert (1925–2012) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Yale Younger Poets năm 1961, giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994, giải thơ của Hiệp hội … Continue reading

March 24, 2020 · Leave a comment

“Một lời bào chữa cho bên bị” – Jack Gilbert

Jack Gilbert (1925–2012) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994, giải Stanley Kunitz năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Phê … Continue reading

July 22, 2019 · Leave a comment

“Các vị thần Hy Lạp không đến vào mùa đông” – Jack Gilbert

Jack Gilbert (1925–2012) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994, giải Stanley Kunitz năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Phê … Continue reading

November 5, 2018 · Leave a comment

“Thất bại và bay” – Jack Gilbert

Jack Gilbert (1925–2012) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994, giải Stanley Kunitz năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Phê … Continue reading

August 29, 2017 · Leave a comment

“Thung lũng bỏ hoang” – Jack Gilbert

Jack Gilbert (1925–2012) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994, giải Stanley Kunitz năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Phê … Continue reading

February 1, 2017 · Leave a comment

“Cô đơn” – Jack Gilbert

Jack Gilbert (1925–2012) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải văn chương Lannan cho thơ năm 1994, giải Stanley Kunitz năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Phê … Continue reading

December 30, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.