Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Lá thư, 1968” – Marie Howe

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014. … Continue reading

March 14, 2022 · Leave a comment

“Bao nhiêu lần” – Marie Howe

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014. … Continue reading

April 18, 2020 · Leave a comment

“Triều thấp, cuối tháng Tám” – Marie Howe

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014. … Continue reading

September 1, 2019 · Leave a comment

“Năm mươi” – Marie Howe

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014. … Continue reading

May 8, 2019 · Leave a comment

“Nỗi buồn” – Marie Howe

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014. … Continue reading

February 26, 2019 · 1 Comment

“Đi bộ về” – Marie Howe

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014. … Continue reading

September 21, 2018 · Leave a comment

“Mười bốn” – Marie Howe

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014. Mười bốn … Continue reading

August 2, 2018 · Leave a comment

“Về đàn ông, cơ thể họ” – Marie Howe

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014. Về đàn … Continue reading

May 16, 2018 · Leave a comment

“Giấc mơ” – Marie Howe

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014. Giấc mơ … Continue reading

April 12, 2017 · Leave a comment

“Hôn nhân” – Marie Howe

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014. Hôn nhân … Continue reading

July 27, 2016 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.