Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Năm mươi” – Marie Howe

Howe Marie.jpg

Marie Howe, 1997 | Photo by Alison Hawthorne Deming

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014.

Năm mươi

Linh hồn có một câu chuyện có một hình dạng mà gần như không ai
thấy. Không, không ai thấy bao giờ. Tất cả những nụ hôn ấy,

Cái ghế phòng ngủ lắc lư với tôi trên mình, cơ thể anh
cơ thể anh và anh và anh và anh.
                                                                 Nữa, tôi nói, nữa
và nữa và nữa… Nó đi được đến đâu?
Như những chiếc váy tôi thử rồi buông xuống sàn nhà…

Marie Howe, “Fifty,” The Kingdom of Ordinary Time (W. W. Norton, 2008).

Copyright © 2008 by Marie Howe | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 8, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: