Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giấc mơ” – Marie Howe

marie howe.jpg

The poet Marie Howe | Photo by Benjamin Norman for The New York Times

Marie Howe (1950–) là nhà thơ người Mỹ. Bà giảng dạy tại Sarah Lawrence College và là Poet Laureate của tiểu bang New York từ năm 2012 đến năm 2014.

Giấc mơ

Tôi có một giấc mơ trong ngày:
tôi đặt xác cha tôi xuống một con thuyền hẹp

và đưa ông đi dọc bờ sông có những nhánh hương bồ và cỏ.
Và con thuyền—nó được làm bằng vỏ cây và gỗ cong đi khi ướt—

đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Nhưng một hai ngày sau tôi nhận ra tôi mới là người mà tôi muốn

đặt xuống, tay vắt chéo, mắt nhắm….
Ồ, ánh sáng rọi lên từ dưới đó,

vị ngọt ngào của nước—và cuối cùng, cảm giác được mang đi
bởi một dòng chảy tôi không thể gọi tên hay thay đổi.

Marie Howe, “The Dream,” What the Living Do: Poems (W. W. Norton, 1997).

Copyright © 1997 by Marie Howe | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 12, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: