Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sonnet” – Robert Pinsky

Robert Pinsky (1940–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 1995, giải thơ Lenore … Continue reading

September 23, 2022 · Leave a comment

“Ở nghĩa trang Mt. Auburn” – Robert Pinsky

Robert Pinsky (1940–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 1995, giải thơ Lenore … Continue reading

March 22, 2021 · Leave a comment

“Đàn rô-bốt” – Robert Pinsky

Robert Pinsky (1940–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 1995, giải thơ Lenore … Continue reading

November 4, 2019 · Leave a comment

“Những cái tên” – Robert Pinsky

Robert Pinsky (1940–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 1995, giải thơ Lenore … Continue reading

December 30, 2017 · Leave a comment

“Đồng ca” – Robert Pinsky

Robert Pinsky (1940–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 1995, giải thơ Lenore Marshall … Continue reading

December 7, 2017 · Leave a comment

“Bài thơ với các dòng theo thứ tự bất kỳ” – Robert Pinsky

Robert Pinsky (1940–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 1995, giải thơ Lenore Marshall … Continue reading

November 16, 2017 · Leave a comment

“Bài ca samurai” – Robert Pinsky

Robert Pinsky (1940–) là nhà thơ, nhà phê bình văn học, và dịch giả người Mỹ. Ông được trao giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 1995, giải thơ Lenore Marshall … Continue reading

August 1, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.