Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài sonnet Mỹ cho sát thủ quá khứ và tương lai của tôi [Chúng ta cho là Dickinson giống như người tình]” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh đã xuất bản sáu tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm … Continue reading

September 14, 2020 · Leave a comment

“Pseudacris crucifer” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh đã xuất bản sáu tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm … Continue reading

August 10, 2020 · Leave a comment

“Bài sonnet Mỹ cho sát thủ quá khứ và tương lai của tôi [Rilke kết thúc bài sonnet ‘Thân mình cổ của Apollo’ bằng]” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh đã xuất bản sáu tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm … Continue reading

June 9, 2020 · Leave a comment

“Bài sonnet Mỹ cho sát thủ quá khứ và tương lai của tôi [Người ta đã phát hiện ra cách tốt nhất để chống lại]” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh đã xuất bản sáu tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm … Continue reading

June 9, 2020 · Leave a comment

“Bài sonnet Mỹ cho sát thủ quá khứ và tương lai của tôi [Khi tôi đến đủ gần, nó nhắc tôi nhớ lại]” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh đã xuất bản sáu tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm … Continue reading

August 8, 2018 · Leave a comment

“Bài sonnet Mỹ cho sát thủ quá khứ và tương lai của tôi [Có điều gì trong ẩn dụ của cánh cung]” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh đã xuất bản sáu tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm … Continue reading

June 21, 2018 · Leave a comment

“Bài sonnet Mỹ cho sát thủ quá khứ và tương lai của tôi [Nhà thơ da đen nọ sẽ muốn nói rằng thế kỷ của ông bắt đầu]” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh đã xuất bản sáu tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm … Continue reading

March 22, 2018 · Leave a comment

“Ars Poetica với thịt xông khói” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh đã xuất bản sáu tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm … Continue reading

January 3, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.