Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: Terrance Hayes

“Bài sonnet Mỹ cho sát thủ quá khứ và tương lai của tôi [‘Khi tôi đến đủ gần, nó nhắc tôi nhớ lại’]” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm 2000, và giải Sách Quốc gia Mỹ … Continue reading

August 8, 2018 · Leave a comment

“Bài sonnet Mỹ cho sát thủ quá khứ và tương lai của tôi [‘Có điều gì trong ẩn dụ của cánh cung’]” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm 2000, và giải Sách Quốc gia Mỹ … Continue reading

June 21, 2018 · Leave a comment

“Bài sonnet Mỹ cho sát thủ quá khứ và tương lai của tôi [‘Nhà thơ da đen nọ sẽ muốn nói rằng thế kỷ của ông bắt đầu’]” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm 2000, và giải Sách Quốc gia Mỹ … Continue reading

March 22, 2018 · Leave a comment

“Ars Poetica với thịt xông khói” – Terrance Hayes

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm 2000, và giải Sách Quốc gia Mỹ … Continue reading

January 3, 2018 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.