Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài sonnet Mỹ cho sát thủ quá khứ và tương lai của tôi [Nhà thơ da đen nọ sẽ muốn nói rằng thế kỷ của ông bắt đầu]” – Terrance Hayes

Terrance Hayes.jpg

Photograph by Victoria Smith/eyevine/Redux

Terrance Hayes sinh năm 1971 ở Columbia, South Carolina. Anh đã xuất bản sáu tập thơ và được trao giải Whiting cho thơ năm 1999, giải Kate Tufts Discovery năm 2000, và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2010. Anh hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại Đại học Pittsburgh.

Bài sonnet Mỹ cho sát thủ quá khứ và tương lai của tôi

Nhà thơ da đen nọ sẽ muốn nói rằng thế kỷ của ông bắt đầu
Với Hughes hay, lạy trời là không phải, Wheatley, nhưng thật ra
Nó bắt đầu với tất cả những kẻ lập dị & lắm nghĩ, những chiến binh thơ,
Những kẻ ca cẩm & nghiện ngập thơ rụng xuống từ mũi tàu, những
Cây cầu & cửa sổ hoàng hôn. Trong một giây tôi sẽ nói cho bạn
Viết cứu giải chẳng bao. Linh cảm của tôi là Sylvia Plath chẳng phải là
Một người đặc biệt vui để ở cùng. Một kẻ làm quá, kẻ dễ mếch lòng,
Và dễ vùng vằng, bà nghĩ thơ bà chỉ thuộc dạng làng nhàng.
Bạn sẽ gọi là gì một người có tầm nhìn nhưng lại không nhận ra
Tầm nhìn của mình? Orpheus đã ở một mình khi phát minh ra chữ viết.
Nét vẽ phấn khích của chàng đã trở thành một kiểu chữ viết khi chàng gửi
Cho người yêu dấu bản phác họa của một con mắt có chữ X chọc qua.
Ý chàng là Tôi đui mù khi không ở bên em. Nàng nghĩ ý chàng là
Tôi chẳng bao giờ muốn gặp lại em nữa. Cũng có thể ý chàng là thế.

Terrance Hayes, “American Sonnet for My Past and Future Assassin [The black poet would love to say his century began],” American Sonnets for My Past and Future Assassin (Penguin Press, 2018). This poem was first published in The New Yorker (July 31, 2017 Issue) and was included in The Best American Poetry 2018.

Copyright © 2017 by Terrance Hayes | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 22, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: