Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: W. H. Auden

“Nếu tôi có thể nói” – W. H. Auden

W. H. Auden (1907–1973) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh và một trong những tên tuổi văn chương hàng đầu của thế kỷ 20. Ông được trao giải Pulitzer … Continue reading

December 1, 2018 · Leave a comment

“Điệu blues của người tị nạn” – W. H. Auden

W. H. Auden (1907–1973) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh và một trong những tên tuổi văn chương hàng đầu của thế kỷ 20. Ông được trao giải Pulitzer … Continue reading

September 1, 2018 · 2 Comments

“Musée des Beaux Arts” – W. H. Auden

W. H. Auden (1907–1973) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh và một trong những tên tuổi văn chương hàng đầu của thế kỷ 20. Ông được trao giải Pulitzer … Continue reading

August 27, 2018 · Leave a comment

“Kẻ yêu nhiều hơn” – W. H. Auden

W. H. Auden (1907–1973) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh và một trong những tên tuổi văn chương hàng đầu của thế kỷ 20. Ông được trao giải Pulitzer … Continue reading

August 16, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.