Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: W. H. Auden

“Người công dân vô danh” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở Anh, đến Hoa Kỳ năm 1939 và mang quốc tịch Mỹ từ năm 1946. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1948, … Continue reading

February 22, 2019 · Leave a comment

“Orpheus” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở Anh, đến Mỹ năm 1939 và mang quốc tịch nước này từ năm 1946. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ năm 1948, … Continue reading

February 21, 2019 · Leave a comment

“Nếu tôi có thể nói” – W. H. Auden

W. H. Auden (1907–1973) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh và một trong những tên tuổi văn chương hàng đầu của thế kỷ 20. Ông được trao giải Pulitzer … Continue reading

December 1, 2018 · Leave a comment

“Điệu blues của người tị nạn” – W. H. Auden

W. H. Auden (1907–1973) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh và một trong những tên tuổi văn chương hàng đầu của thế kỷ 20. Ông được trao giải Pulitzer … Continue reading

September 1, 2018 · 2 Comments

“Musée des Beaux Arts” – W. H. Auden

W. H. Auden (1907–1973) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh và một trong những tên tuổi văn chương hàng đầu của thế kỷ 20. Ông được trao giải Pulitzer … Continue reading

August 27, 2018 · Leave a comment

“Kẻ yêu nhiều hơn” – W. H. Auden

W. H. Auden (1907–1973) là nhà thơ người Mỹ gốc Anh và một trong những tên tuổi văn chương hàng đầu của thế kỷ 20. Ông được trao giải Pulitzer … Continue reading

August 16, 2017 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.