Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Tag Archives: W. H. Auden

“Một cú sốc” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, … Continue reading

May 29, 2021 · Leave a comment

“Dạ khúc” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, … Continue reading

March 25, 2021 · Leave a comment

W. H. Auden: Đọc

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York, Anh Quốc và theo học ngành Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà … Continue reading

November 23, 2020 · Leave a comment

“Khúc hát ru” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, … Continue reading

March 22, 2020 · Leave a comment

“Khi tôi bước ra vào một buổi chiều muộn” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, … Continue reading

February 21, 2020 · Leave a comment

“[Này cô ơi, đứng khóc ngã tư đường]” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, … Continue reading

January 15, 2020 · Leave a comment

“Bi ký cho một bạo chúa” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, … Continue reading

November 6, 2019 · Leave a comment

“Tưởng niệm W. B. Yeats” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, … Continue reading

October 3, 2019 · Leave a comment

“Tấm khiên của Achilles” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, … Continue reading

September 30, 2019 · Leave a comment

“Tháng Tám năm 1968” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, … Continue reading

September 25, 2019 · Leave a comment

“Điều quan trọng trước hết” – W. H. Auden

W. H. Auden sinh năm 1907 ở York và theo học Văn học Anh tại Christ Church, Đại học Oxford, nơi ông kết bạn với các nhà thơ Cecil Day-Lewis, … Continue reading

September 9, 2019 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.