Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cho một bà già nghèo” – William Carlos Williams

William Carlos Williams sinh năm 1883 ở Rutherford, New Jersey. Ông tốt nghiệp ngành y khoa tại Đại học Pennsylvania và hành nghề bác sĩ tại quê hương cho đến … Continue reading

August 24, 2019 · Leave a comment

“Bài ca mùa hạ” – William Carlos Williams

William Carlos Williams sinh năm 1883 ở Rutherford, New Jersey. Ông tốt nghiệp ngành y khoa tại Đại học Pennsylvania và hành nghề bác sĩ tại quê hương cho đến … Continue reading

July 31, 2019 · Leave a comment

“Tình ca” – William Carlos Williams

William Carlos Williams sinh năm 1883 ở Rutherford, New Jersey. Ông tốt nghiệp ngành y khoa tại Đại học Pennsylvania và hành nghề bác sĩ tại quê hương cho đến … Continue reading

July 17, 2019 · Leave a comment

“Con số vĩ đại” – William Carlos Williams

William Carlos Williams sinh năm 1883 ở Rutherford, New Jersey. Ông tốt nghiệp ngành y khoa tại Đại học Pennsylvania và hành nghề bác sĩ tại quê hương cho đến … Continue reading

September 17, 2018 · Leave a comment

“Phong cảnh với cú rơi của Icarus” – William Carlos Williams

William Carlos Williams sinh năm 1883 ở Rutherford, New Jersey. Ông tốt nghiệp ngành y khoa tại Đại học Pennsylvania và hành nghề bác sĩ tại quê hương cho đến … Continue reading

September 3, 2018 · 1 Comment

Truyện ngắn: “Dùng vũ lực”– William Carlos Williams

William Carlos Williams sinh năm 1883 ở Rutherford, New Jersey. Ông tốt nghiệp ngành y khoa tại Đại học Pennsylvania và hành nghề bác sĩ tại quê hương cho đến … Continue reading

November 30, 2014 · Leave a comment

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.