Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Thang máy” – Mard Strand

mark strand.jpg

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Thang máy

1

Thang máy xuống đến tầng hầm. Cửa mở.
Một người đàn ông bước vào và hỏi tôi có đi lên không.
“Tôi đang đi xuống,” tôi nói. “Tôi sẽ không đi lên.”

2

Thang máy xuống đến tầng hầm. Cửa mở.
Một người đàn ông bước vào và hỏi tôi có đi lên không.
“Tôi đang đi xuống,” tôi nói. “Tôi sẽ không đi lên.”

Mark Strand, “Elevator,” Man and Camel: Poems (Knopf, 2006).

Copyright © 2006 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

One comment on ““Thang máy” – Mard Strand

  1. Bà Tám
    August 19, 2016

    Tôi nhớ có dịch một truyện rất ngắn cúa ông. Về cái khoảnh khắc cô gái nhảy lầu. Té ra ông là nhà thơ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 17, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: