Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cái bẫy” – James Tate

james tate.jpg

James Tate (1943–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải William Carlos Williams năm 1991, giải Pulitzer cho thơ năm 1992, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1994, và giải Wallace Stevens năm 1995. Ông dạy ở Đại học Massachusetts Amherst từ năm 1971 cho đến khi qua đời.

Cái bẫy

Trong cái ghế cũ
tôi thấy một cái ghế khác;
dù nhỏ hơn, tôi thích
ngồi trên nó hơn.
Trong cái ghế đó
tôi thấy một cái ghế khác;
dù nhỏ hơn, phần
nào tôi cảm thấy
thoải mái ngồi trên nó.
Trong cái ghế đó
tôi thấy một cái ghế khác;
nó nhỏ hơn và
có vẻ được làm
cho riêng tôi.
Trong cái ghế đó,
lại một cái khác;
nó rất nhỏ,
nhỏ đến nỗi tôi gần như
chẳng thể thoát khỏi nó.
Trong cái ghế đó
tôi thấy thêm một cái khác;
và trong nó, một cái khác,
và một cái khác, cho đến khi
tôi ngồi trên
một cái ghế nhỏ
đến mức khó mà
nói tôi đang ngồi
trên một cái ghế.
Tôi chẳng thể đứng dậy
hay sụp xuống, và chẳng ai
có thể bắt được tôi.

James Tate, “The Trap,” Selected Poems (Wesleyan University Press, 2013), p. 54.

Copyright © 2013 by James Tate | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 8, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: