Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sau một cái chết” – Roo Borson

Roo Borson.jpg

Ruth “Roo” Borson (1952–) là nhà thơ người Canada. Bà được trao giải văn chương của Toàn quyền Canada (Governor General’s Award) cho thơ năm 2004, và giải thơ Griffin năm 2005.

Sau một cái chết

Thấy chẳng còn cách nào khác,
tôi biến sự vắng mặt của anh thành một cái ghế.
Tôi có thể ngồi trên nó,
nhìn chăm chăm qua cửa sổ.
Tôi có thể làm điều tôi làm tốt nhất
rồi ra ngoài thế giới.
Và khi ấy tôi có thể trở lại với tình yêu vô ích,
để nghỉ,
vì cái ghế đang ở đó.

Roo Borson, “After a Death,” in Michael Hulse and Simon Rae eds., The 20th Century in Poetry (Ebury Press, 2011).

Copyright © by Roo Borson | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 10, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: