Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Vào năm nhuận” – Yehuda Amichai

Amichai.jpg

Yehuda Amichai (1924–2000) là nhà thơ người Israel. Tờ The Times (London) đánh giá ông “trong nhiều thế hệ là nhà thơ nổi bật nhất của Israel, và là một trong những nhân vật hàng đầu trong nền thơ ca thế giới kể từ giữa những năm 1960.”

Vào năm nhuận

Vào năm nhuận ngày chết đến gần hơn
với ngày sinh,
hay là xa hơn?
Những quả nho đang nhức nhối,
nước của chúng sánh và nặng, một loại tinh dịch ngọt.

Và tôi như một người giữa ban ngày đi qua
những nơi anh ta mơ thấy vào ban đêm.
Một mùi hương bất ngờ mang trở lại
điều mà những năm dài im lặng
đã khiến tôi quên. Hoa keo nở
trong những cơn mưa đầu mùa, và những đụn cát
chôn nhiều năm trước dưới những căn nhà.

Giờ thì tất cả những gì tôi biết làm
là tối đi trong tối. Tôi hạnh phúc
với những gì mình có. Và tất cả những gì tôi muốn nói là
tên và địa chỉ của mình, và có lẽ tên của cha tôi,
như một tù binh chiến tranh
người mà, theo Công ước Geneva,
không cần nói một lời nào nữa.

Yehuda Amichai, “In a Leap Year,” The Selected Poetry Of Yehuda Amichai, ed. and trans. Chana Bloch and Stephen Mitchell, with a New Foreword by C. K. Williams (University of California Press, 2013), p. 103.

Copyright © 2013 by Chana Bloch and Stephen Mitchell | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 29, 2016 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: