Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bà tôi qua đời năm bố tôi mười sáu” – Nguyễn Huy Hoàng

Bà tôi qua đời
năm bố tôi mười sáu
mười mấy năm trước khi tôi ra đời

nên tôi chỉ biết đến bà
qua một cái tên và một bức ảnh
đen trắng trên bàn thờ

và chỉ nhớ đến bà
mỗi năm qua một ngày giỗ

một lần về thăm bà
lội bùn qua những mảnh ruộng
đến một gò đất cỏ

đốt vàng mã đằng sau
khói cay xè nhìn bố tôi ôm
mộ bà châm một bó hương

tôi nhận ra ông đã gánh cho tôi
cả nỗi đau mất bà bằng nỗi đau mất mẹ

gió thổi và hương bùng lửa

nhìn qua bờ vai ông
tôi thấy những gì ông thấy

và tôi không thấy những gì ông thấy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 28, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: