Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bình minh” – Galway Kinnell

galway kinnell

Galway Kinnell speaks during Poets House’s 17th Annual Poetry Walk Across The Brooklyn Bridge on June 11, 2012 in Brooklyn, New York | Photo by Ilya S. Savenok/Getty Images

Galway Kinnell (1927–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Pulitzer cho thơ và giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983 cho tập Selected Poems (Houghton Mifflin, 1982).

Bình minh

Trên bãi triều, ngay trước hoàng hôn,
hàng chục con sao biển
đang trườn. Cứ như
thể bãi triều là một bầu trời
và những vì sao khổng lồ, bất toàn
đang đi qua nó chậm rãi
như những vì sao thật trên trời.
Đột nhiên chúng dừng lại,
và, như thể chúng đơn giản
là tăng khả năng tiếp nhận
trọng lực của mình, chìm
vào bãi triều, mờ dần
vào đó và nằm yên, và đến lúc
ban mai hồng rọi qua chúng
chúng đã trở nên vô hình
như những vì sao đích thực lúc bình minh.

Galway Kinnell, “Daybreak,” Selected Poems (Houghton Mifflin, 1982). This poem was first published in The New Yorker (February 4, 1980 Issue).

Copyright © 1982 by Galway Kinnell | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

One comment on ““Bình minh” – Galway Kinnell

  1. Huong Lan
    June 10, 2017

    dịch hơi bị cứng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 10, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: