Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Đừng viết những gì vào áo sách sau của tập thơ đầu” – Helena Nelson

boris johnson.jpg

The UK’s foreign minister Boris Johnson | PA Images

Helena Nelson là nhà thơ người Anh và giám đốc sáng lập HappenStance Press, một nhà xuất bản độc lập chuyên xuất bản thơ khổ nhỏ ở Glenrothes, Scotland.

Đừng viết những gì vào áo sách sau của tập thơ đầu

Tập thơ này không tệ.
Một số bài trong tập thơ này viết về con chó của tác giả: George.
Mẹ tác giả khuyên đọc tập thơ này.
Boris Johnson khuyên đọc tập thơ này.
Hầu hết các bài thơ này đều khá ngắn.
Thơ không dành cho tất cả mọi người.
Các bài thơ này đều dễ tiếp cận nếu những chỉnh sửa hợp lý được thực hiện.
Nhiều bài trong tập thơ này được viết trong lúc phủi bụi.
Nhà thơ đã ba lần nộp đơn xin tài trợ để hỗ trợ việc hoàn thành tập thơ này.
Xin hãy mua tập thơ này.
Các bài thơ trong tập thơ này thỉnh thoảng có một âm hưởng phổ quát.
Gồm năm bài villanelle và ba bài sestina.
Có một bảng chú giải những từ ngữ khó cho những độc giả mới đến với thơ.
Nhà thơ vận dụng thuần thục bảy hình thức hoán dụ.
Chủ đề chính là cái chết.

Helena Nelson, “What Not to Write on the Back Jacket of Your Debut Collection,” Down With Poetry! (Glenrothes: HappenStance, 2016).

Copyright © 2016 by Helena Nelson | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 10, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: