Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tuyết rơi” – Mark Strand


park bench.jpg

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ và giáo sư ngành văn học Anh và văn học so sánh tại Đại học Chicago từ năm 2005 cho đến khi ông qua đời. Ông được trao giải Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999 cho tập Blizzard of One, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 1990–1991.

Tuyết rơi

Nhìn tuyết bao trùm mặt đất, bao trùm lên nó,
bao trùm lên mọi thứ không phải là bạn, bạn thấy
nó là sự trôi xuống của ánh sáng
lên âm thanh của không khí quét đi không khí,
nó là khoảnh khắc rơi vào khoảnh khắc, sự chôn vùi
giấc ngủ, lông tơ của mùa đông, âm bản của đêm.

Mark Strand, “Snowfall,” The Late Hour (Atheneum, 1978).

Copyright © 1978 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 3, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 2,638 other followers

%d bloggers like this: