Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tuyết rơi” – Mark Strand

park bench.jpg

Mark Strand (1934–2014) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 1992, giải Bollingen năm 1993, giải Pulitzer cho thơ năm 1999, và giải Wallace Stevens năm 2004, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ từ năm 1990 đến năm 1991.

Tuyết rơi

Nhìn tuyết bao trùm mặt đất, bao trùm lên nó,
bao trùm lên mọi thứ không phải là bạn, bạn thấy
nó là sự trôi xuống của ánh sáng
lên âm thanh của không khí quét đi không khí,
nó là khoảnh khắc rơi vào khoảnh khắc, sự chôn vùi
giấc ngủ, lông tơ của mùa đông, âm bản của đêm.

Mark Strand, “Snowfall,” The Late Hour (Atheneum, 1978).

Copyright © 1978 by Mark Strand | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 3, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: