Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

Truyện ngắn: “Bà nội trợ” – Amy Hempel

Amy Hempel.jpg

Amy Hempel with her dog | Photo by Carlos Emilio

Amy Hempel (1951–) là nhà văn người Mỹ. Bà được trao giải Rea cho truyện ngắn năm 2008 và giải PEN/Malamud cho truyện ngắn năm 2009 (cùng Alistair MacLeod).

Bà nội trợ

Bà luôn ngủ cùng chồng rồi với một người đàn ông khác trong cùng một ngày, và phần còn lại của ngày, thời gian nào bà còn lại trong ngày, bà tận dụng bằng cách ngâm nga, “phim Pháp, phim Pháp.”

Amy Hempel, “Housewife,” Tumble Home (Scribner, 1997).

Copyright © 1997 by Amy Hempel | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 3, 2017 by in Truyện and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: