Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nghi thức” – Jeff Dolven

jeff dolven.jpg

Photo from the Humanities Council

Jeff Dolven là giáo sư hàm Behrman tại Hội đồng Nhân văn và phó trưởng khoa Văn học Anh tại Đại học Princeton. Anh đã xuất bản một tập thơ, Speculative Music (2013).

Nghi thức

Rửa tay, thử vặn khóa,
thiêu một trăm cái đầu gia súc
mà không phải để ăn, rửa tay
lần nữa, thử vặn khóa lần nữa,
tự nói chuyện với mình mãi mãi,
nói những thứ thượng đế
không hiểu nổi, người cuối cùng
nhận ra đây chắc hẳn là cho ta.

Jeff Dolven, “Rituals,” The New Yorker (April 2, 2012 Issue).

Copyright © 2012 by Jeff Dolven | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 13, 2017 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: