Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Phong cách” – Howard Nemerov


Howard Nemerov.jpg

Photo by Richard N. Levine

Howard Nemerov (1920–1991) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1978, giải Pulitzer cho thơ năm 1978, và giải Bollingen năm 1981. Ông được bổ nhiệm làm Cố vấn về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ hai lần, nhiệm kỳ 1963–1964 và từ năm 1988 đến năm 1990.

Phong cách

Flaubert muốn viết một cuốn tiểu thuyết
Về không gì. Nó sẽ không có chủ đề
Và sẽ được duy trì dựa vào riêng phong cách,
Như Chúa Thánh Linh lững lờ bay trên
Vực thẳm, hay những con thú nhỏ
Trong hoạt hình Disney, đứng trên một cành cây
Đã gẫy, nhưng sẽ không rơi
Cho đến khi nhìn xuống. Ông đã không viết nó
Và ông cũng không viết một cuốn tiểu thuyết khác
Đáng lẽ đã được gọi là La Spirale,
Trong đó những tài sản của nhân vật chính tăng
Trong mơ, trong khi đời thực của anh ta tan rã.

Ngay cả thế, chúng ta vẫn cảm ơn Bậc thầy
Vì hai cuốn sách ấy. Chúng có thể được đọc,
Với sự khó khăn, chỉ riêng trong tinh thần,
Không hoàn toàn thất lạc như một số tác phẩm
Bị thiêu rụi ở Alexandria, ngập lụt ở Florence,
Và không bao giờ được dạy ở các trường đại học.
Hơn nữa chúng không bị phong cách làm biến dạng,
Cái ngọn lửa thiêu những gì nó chiếu sáng.

Howard Nemerov, “Style,” The Blue Swallows (University of Chicago Press, 1967).

Copyright © 1967 by Howard Nemerov | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 29, 2018 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: