Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Về cái chết của một con mèo” – Franz Wright

dead cat.jpg

Dead Cat, 1821 by Théodore Géricault

Franz Wright (1953–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting cho thơ năm 1991, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 1996, và giải Pulitzer cho thơ năm 2004.

Về cái chết của một con mèo

Trong đời, cái chết
chẳng là gì
với mày: tao

sẵn sàng đánh cược
cả hồn mình là nó
đơn giản là chẳng bao giờ xuất hiện

trong cái đầu không mộng mị
của mày, trong khi ngủ
là tất cả

(xem nó lớn
đến một sức mạnh và sự hoàn hảo
bất tận)—chẳng cái chết

trong mày khi ấy, nên giờ
lại càng ít hơn. Này lén
lút của ngây thơ

liếm láp láp
đến một nước
láng tà ác, chiếc nanh

sữa nhỏ, bạn
mồm ria
đêm—

đi.

Franz Wright, “On the Death of a Cat,” God’s Silence (Knopf, 2006). This poem was first published in The New Yorker (December 15, 2003 Issue).

Copyright © 2003 by Franz Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 20, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: