Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Beaux Arts” – Chana Bloch

L'Origine du monde.jpg

L’Origine du monde, 1866 by Gustave Courbet

Chana Bloch (1940–2017) là tác giả của sáu tập thơ và đồng dịch giả của sáu tập thơ tiếng Hebrew, trong đó có “The Song of Songs,” “Hovering at a Low Altitude: The Collected Poetry of Dahlia Ravikovitch,” và “Yehuda Amichai: The Selected Poetry.”

Beaux Arts

Nói về sự đau khổ họ không sai bao giờ
—W. H. Auden

Họ cũng biết gì đó về khoái lạc,
những họa sĩ ấy—làm sao họ hiểu rõ
nó có thể được tạo nên
từ những yếu tố đơn giản nhất, một vệt nhỏ nhất
của nước hay ánh sáng.

L’Origine du monde của Courbet, chẳng hạn.
Khăn trải giường đã bị đẩy sang bên
và cặp đùi đẫy đà của một người đàn bà
giạng ra trên tấm vải về phía bạn
khi bạn tiến đến gần.

Courbet xem xét người mẫu với sự cần mẫn
của một người tình. Và cho bạn thấy
trong mớ lông ánh đỏ
ở ngưỡng cửa cơ thể
một vệt ướt

như đốm trắng trong mống mắt
làm sáng lên con mắt.

Chana Bloch, “Beaux Arts,” The Moon Is Almost Full (Autumn House Press, 2017).

Copyright © 2017 by Chana Bloch | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 29, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: