Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cathexis” – Rae Armantrout

Rae Armantrout.jpg

Photo by David Brooks/The San Diego Union-Tribune

Rae Armantrout (1947–) là nhà thơ người Mỹ. Bà được trao giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 2009 và giải Pulitzer cho thơ năm 2010.

Cathexis

Khi ta nói thế giới này bị ám
ý ta nói là chưa được dịch
                                                     vẫn chưa.

*

“Cathexis”
là một cái hố thu nước
trong tiếng Anh.

Một kết quả của việc thoát nước
từ “đây” xuống “kia.”

*

Hàng tỉ ống hút nhựa của Starbucks
màu xanh.

*

Tôi biết những chiếc lá đang thì thầm.

Hãy nói cho tôi mẹ tôi có ý gì!

Rae Armantrout, “Cathexis,” The New York Review of Books (December 19, 2019 Issue).

Copyright © 2019 by Rae Armantrout | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on November 29, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: