Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Tình tay ba” – Mark Ford

Mark Ford

Photo by Mary Hinkley

Mark Ford (1962–) là nhà thơ người Anh. Ông đã xuất bản bốn tập thơ và một cuốn tiểu sử về Raymond Roussel và hiện là giáo sư ngành văn học Anh tại University College London.

Tình tay ba

Đây—ahem—là một mô típ
đã chứng tỏ
sự phổ biến ở nhiều
nền văn hóa đa dạng
trong nhiều thời kỳ: nghĩ, chẳng hạn
về Arthur, Lancelot và Guinevere;
hoặc nghĩ
nếu bạn dám, về tuổi t-t-trẻ
hỗn loạn của chính bạn.

Mark Ford, “Love Triangle,” Enter, Fleeing (Faber and Faber, 2018).

Copyright © 2018 by Mark Ford | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 17, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: