Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Các thứ” – W. S. Merwin

merwin hat.jpg

William Stanley Merwin (1927–2019) là nhà thơ người Mỹ. Với hơn 50 tập thơ, dịch thuật, và văn xuôi, ông được trao hai giải Pulitzer cho thơ vào các năm 1971 và 2009, giải PEN cho thơ dịch năm 1969, giải Bollingen năm 1979, giải Tanning và giải thơ Lenore Marshall năm 1994, giải thơ Ruth Lilly năm 1998, giải thành tựu trọn đời của giải văn chương Lannan năm 2004, giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 2005, giải Rebekah Johnson Bobbitt năm 2006, giải văn chương quốc tế Zbigniew Herbert năm 2013, và giải dịch thuật Harold Morton Landon năm 2014. Ông được bổ nhiệm, cùng Rita Dove và Louise Glück, làm Cố vấn Đặc biệt về Thơ cho Thư viện Quốc hội Mỹ nhiệm kỳ 1999–2000, và làm Poet Laureate nhiệm kỳ 2010–2011. W. S. Merwin được xem là một trong những người có đóng góp đáng kể nhất cho nền thơ ca Mỹ trong cả thế kỷ 20 và 21.

Các thứ

Kẻ sở hữu
Khi mùa đông đến chúng tôi đang ở đây.
Tốt hơn bè bạn, trong nỗi buồn của người chúng tôi không lấy gì làm vui,
Chúng tôi không có ký ức riêng và ký ức nào ngoài ký ức của người.
Chúng tôi là mỏ neo của tương lai của người.
Kiên nhẫn như một đường biên giới của những người ăn xin, mỗi tay giơ ra toàn bộ kho báu,

Chúng tôi sẽ là tất cả các điểm trong la bàn của người.
Chúng tôi sẽ trả lãi suất cho người khi người gửi chính mình vào chúng tôi.
Hãy là một quý ngài: người có được chúng tôi khi người cần chúng tôi,
Chúng tôi làm cái có thể làm để thỏa mãn, chúng tôi có chút đẹp, chúng tôi bất lực,
Hãy phụ thuộc vào chúng tôi.

W. S. Merwin, “Things,” The Moving Target (Atheneumn, 1963). This poem was first published, in slightly different form, in The New Yorker (September 15, 1962 Issue).

Copyright © 1963 by W. S. Merwin | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 26, 2019 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: