Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Quản lý sự cố khẩn cấp” – Camille Rankine

Camille-Rankine_04-06-2017_

Camille Rankine, 2017 | Photo by Hannah Ensor

Camille Rankine là nhà thơ người Mỹ. Cô dạy tại The New School.

Quản lý sự cố khẩn cấp

Mặt trời gặm nhấm trái đất, hay trái đất gặm nhấm
chính mình và bùng cháy,

tôi nhấm rượu punch.
Đã tập rất tốt cái đời sống
này. Tôi có một cách thấy

mọi thứ như vốn có: chính lịch sử
làm chuyện này với tôi.
Đó là năm mà tôi được bảo

cơ thể tôi sẽ thành thối rữa,
tiền của tôi nói nhưng không đủ,
tôi cảm thấy cơ thể mình quay sang
chống lại mình.

Có những ngày tôi muốn nói toạc
mình ra, cả cái mớ lùng bùng này của tôi,
nhưng phần lớn tôi ngoan

và im lặng.
Sự im lặng đã mua cho tôi bao nhiêu là
thương xót, bao nhiêu là
im lặng bao trùm lên mọi cuộc đời cần để tạo nên tôi.

Trong trường hợp xảy ra ngày thường và sự mới mẻ
của thảm họa, hãy tìm tôi phơi nắng trên mái nhà, làm ơn
đừng đòi hỏi ở tôi gì cả.

Nếu có thể là bất cứ thứ gì,
tôi sẽ là cơn gió,

nếu có thể là không gì,
tôi sẽ là không gì.

Camille Rankine, “Emergency Management,” The New Yorker (February 3, 2020 Issue).

Copyright © 2020 by Camille Rankine | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 27, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: