Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Điệu blues con mèo đen” – Kevin Young

kevin young

Photo by Maciek Jasik

Kevin Young (1970–) là nhà thơ người Mỹ. Anh được trao giải thơ Lenore Marshall năm 2015 và hiện là giám đốc Trung tâm Schomburg về Nghiên cứu Văn hóa Da màu tại Thư viện Công cộng New York và từ tháng 11 năm 2017 là biên tập viên thơ của tạp chí The New Yorker.

Điệu blues con mèo đen

Tôi đến làm nghĩa vụ bồi thẩm—
hóa ra người bị xử là tôi.

Trả tiền tôi cho thời gian của tôi & tôi
vẫn không thể bảo lãnh.

Vị thẩm phán xuất hiện
là vợ cũ của tôi.

Giờ thì đó là một
thời khắc khó khăn.

Mụ kết án
tôi phải tái hôn.

Thay vào đó tôi đã chọn xử bắn.
Chẳng có gì ngạc nhiên—

Rất nhiều người tình nguyện
nhận bắn phát đầu tiên

Nhưng không ai chịu chi
cho những viên đạn.

Thống đốc giảm án còn chung thân
trong một buồng giam thoải mái hơn

Là làn da này ở đây
mà tôi đã sống.

Kevin Young, “Black Cat Blues,” Dear Darkness (Knopf, 2008). This poem was first published in The Virginia Quarterly Review (Vol. 80, No. 1, Winter 2004) and was included in The Best American Poetry 2005.

Copyright © 2008 by Kevin Young | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 23, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: