Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Ca ngợi Hàn Sơn” – Charles Wright

han shan

Charles Wright (1935–) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Sách Quốc gia Mỹ cho thơ năm 1983, giải thơ Ruth Lilly năm 1993, giải thơ của Hiệp hội Nhà Phê bình Sách Quốc gia Mỹ năm 1997, giải Pulitzer cho thơ năm 1998, giải thơ Griffin Quốc tế năm 2007, và giải Bollingen năm 2013, và được bổ nhiệm làm Poet Laureate của Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2014–2015.

Ca ngợi Hàn Sơn

Hàn Sơn và Hàn Sơn trong tâm trí trở thành một,
Lần cuối thấy Hàn Sơn thứ nhất
                                              là trượt vào một khe nứt của Hàn Sơn thứ hai.
Chỉ có những bài thơ ở lại,
                              viết nguệch ngoạc trên đá và cây,
Không gì phục nguyên giữa sự khai mở tự khiêu của vạn vật.

Charles Wright, “In Praise of Han Shan,” Buffalo Yoga (Farrar, Straus and Giroux, 2004). This poem was first published in Five Points, Vol. 7 No. 2 (Fall 2003) and was included in The Best American Poetry 2004.

Copyright © 2004 by Charles Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on March 23, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: