Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Không đề” – Franz Wright

Franz Wright

Photo by Jon Crispin

Franz Wright (1953–2015) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải Whiting cho thơ năm 1991, giải PEN/Voelcker cho thơ năm 1996, và giải Pulitzer cho thơ năm 2004.

Không đề

Nàng cởi quần áo
nhìn vào mắt tôi
như một người sắp sửa bơi lúc bình minh một mình

cơn đau tim lặng lẽ

Cái khát là nước của tôi

Có người nói
bạn lạc càng xa
bạn càng được
cứu rỗi

Tôi sẽ không ngạc nhiên

Tuyết rơi
trên quần áo của tôi

Đặt tâm trí
trước tấm gương của vĩnh cửu

và mọi thứ sẽ hoạt động

Franz Wright, “Untitled,” Walking to Martha’s Vineyard (Knopf, 2003).

Copyright © 2003 by Franz Wright | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 9, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: