Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bài thơ” – Nguyễn Huy Hoàng

Bài thơ

Những người đã chết đều có thực.
          —Thanh Tâm Tuyền

Những người chết, đã chết, đều có thực.
Đội khăn xô, họ đi trong đêm sâu.
Về người sống, chúng ta không quá chắc.

Họ có cười, có trầm ngâm, có khóc?
Họ nhớ rất lâu, hay họ quên đi mau?
Những người chết, đã chết, đều có thực.

Họ nhìn thế nào, đen trắng hay màu sắc?
Họ có yêu, có thù hận lẫn nhau?
Về người sống, chúng ta không quá chắc.

Họ có còn màu da, có còn khuôn mặt?
Còn tiếng nói, còn từ, còn câu?
Những người chết, đã chết, đều có thực.

Họ có còn cuộc sống, sự nghiệp,
Còn gia đình, bạn bè, còn người thân yêu?
Về người sống, chúng ta không quá chắc.

Bởi từng sống, nên là họ có thực,
Hay cái chết là sinh ra lần đầu?
Những người chết, đã chết, đều có thực.
Về người sống, chúng ta không quá chắc.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 30, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: