Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Giai thoại mưa” – Adam Zagajewski

Irises 1890
Irises, 1890 by Vincent van Gogh

Adam Zagajewski (1945–2021) là nhà thơ, nhà văn, nhà tiểu luận người Ba Lan. Ông được trao giải văn chương quốc tế Neustadt năm 2004 và giải Heinrich Mann năm 2015.

Giai thoại mưa

Tôi lang thang dưới những tàn cây
và những hạt mưa thỉnh thoảng lại với xuống tôi
như hỏi:
Có muốn đau khổ,
muốn được nức nở?

Hơi nhẹ, lá ướt;
—mùi của xuân, mùi của sự buồn rầu.

Adam Zagajewski, “Anecdote of Rain,” Without End: New and Selected Poems, trans. Clare Cavanagh (Farrar, Straus and Giroux, 2002).

Copyright © 1989 by Adam Zagajewski | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on April 30, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: