Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Matière de Bretagne” – Paul Celan

Ulex europaeus

Flowers of Ulex europaeus photographed on hills west of Chesterfield, Derbyshire, England, on 25 April 2017 | Photo by Wikimedia

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Matière de Bretagne

Kim-tước-quang, vàng, những dốc
mủ lên trời, cái gai
dụ vết thương, chuông ngân
bên trong, đó là buổi tối, hư vô
cuộn những biển của nó trong sự phụng hiến,
cánh buồm-máu hướng về phía mi.

Khô, đất bùn bồi
chiếc giường sau lưng mi, ngập sậy,
giờ của nó, bên trên,
cạnh vì sao, những luồng thủy triều
trắng sữa huyên thiên trong bùn, vẹm đá,
bên dưới, bó, há hốc vào xanh, một bụi
vô thường, đẹp,
chào đón ký ức mi.

(Mi có biết ta không,
tay? Ta đã đi
con đường chia mi chỉ, miệng ta
nhổ ra sỏi của nó, ta đã đi, thời gian của ta,
một gờ tuyết lang thang, đổ bóng – mi có biết ta không?)

Tay, cái vết thương gai-
dụ, nó ngân,
tay, hư vô, những biển của nó,
tay, trong kim-tước-quang, cánh
buồm-máu
hướng về phía mi.

Mi
mi dạy
mi dạy tay mi
mi dạy tay mi mi dạy
mi dạy tay mi
                            ngủ

13 tháng 8, 1957

Paul Celan, “Matière de Bretagne,” Sprachgitter (S. Fischer Verlag, 1959).

Copyright © 1959 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on May 2, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: