Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Cử chỉ mở của một tôi” – D. A. Powell

DA Powell

Author photo by Ben DeCastro

D. A. Powell sinh năm 1963 ở Albany, Georgia. Anh đã xuất bản sáu tập thơ, trong đó có một tập đoạt giải thơ Kingsley and Kate Tufts năm 2010, và hiện là giáo sư tại Đại học San Francisco.

Cử chỉ mở của một tôi

Càng có ít thời gian tôi càng muốn
đem nó cho thêm những người khác,
cho nó đi trong một bản di chúc,
đem cho câu lạc bộ của các cô gái, đem
cho bạn của những cái cây đô thị.

Đời bạn không phải là của riêng bạn và
chưa bao giờ là. Nó đến trong một cái hộp
ghi dễ vỡ. Nó đến từ bộ phận
giải quyết khiếu nại như những sửa đổi
trên một đơn hàng mà bạn không đặt với
họ. Ai cho tôi cuộc đời ớn lạnh này.

Nó đến không tem mác. Nó đến
không hướng dẫn. Nó nói chiều này
hướng lên nhưng tôi không tin những
ký hiệu ấy. Tôi đã mặc nó lộn ngược
xuống. Tôi đã đem giặt nó mà không
tách riêng ra và nó đã không co lại.
Cứ lấy từ nó những gì bạn muốn. Tôi sẽ

D. A. Powell, “Open Gesture of an I,” The New Yorker (August 26, 2019 Issue).

Copyright © 2019 by D. A. Powell | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 10, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: