Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Những giờ cuối của Laódikê, em gái Hektor” – Nicholas Christopher

Nicholas Christopher (1951–) là tác giả của sáu cuốn tiểu thuyết và chín tập thơ. Ông hiện là giáo sư môn sáng tác văn chương tại Trường Nghệ thuật Đại học Columbia.

Những giờ cuối của Laódikê, em gái Hektor

Những phi đạn lạnh và một cơn mưa
của than hồng đi cùng những người đàn ông
trượt như những cái bóng vào thành phố
những gương mặt đầy bùn
đá thay răng không mắt

cắt cổ họng của tất cả những ai
mà chúng gặp cho đến khi đánh sập
cửa phòng tôi chúng kéo tôi vào bóng tối
ngập hành lang
và nhốt tôi vào một buồng băng giá

nơi một ngọn đuốc gai bùng lên
và một người đàn ông nhiều xương hơn thịt
đang chơi một thứ nhạc xưa
như thời gian trên một cây sáo
và một cô gái ôm đầu gối

bỏng với cơn sốt nóng trước khi tôi áp
một miếng ánh trăng lên trán
trước khi cô gái thì thầm tên mình
tên tôi
giờ cả hai chúng tôi đều rơi

căn phòng cũng rơi và cả thành phố
và không ai để nghe thấy chúng tôi kêu
chỉ có người chết đợi dưới cái vực không đáy
và tiếng động không ngừng
của các vị thần nghiền thế gian thành bụi

Nicholas Christopher, “The Last Hours of Laódikê, Sister of Hektor,” Crossing the Equator: New and Selected Poems, 1972-2004 (Houghton Mifflin Harcourt, 2004). This poem was first published in The New Yorker (September 23, 2002 Issue).

Copyright © 2004 by Nicholas Christopher | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 22, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: