Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gia trang hổng của đời” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Gia trang hổng của đời

Gia trang hổng của đời. Trong ô đón gió
lá phổi
bị thổi trống
nở. Một nắm
hạt ngủ
dạt từ cái miệng
lắp bắp thật
ra phía những cuộc
trò chuyện tuyết.

20 tháng 2, 1964

Paul Celan, “Hohles Lebensgehöft,” Atemwende (Suhrkamp Verlag, 1967).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on October 24, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: