Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Như thế nào, người” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Như thế nào, người

Như thế nào, người chết đi trong tôi:

ngay cả trong
nút hơi thở
sờn rách cuối cùng
người mắc với một
mảnh
sự sống.

15 tháng 8, 1967

Paul Celan, “Wie du,” Lichtzwang (Suhrkamp Verlag, 1970).

Copyright © 1970 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on December 21, 2020 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: