Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Les globes” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Les globes

Trong đôi mắt rối – đọc ở đó:

các hoàng-, các tâm đạo, cái
vô ích vù vù đẹp.
Những cái chết và mọi thứ
chúng sinh ra. Cái
chuỗi thế hệ,
nằm chôn ở đây và
vẫn treo ở đây, trong aether,
viền các vực. Mọi
chữ viết của các mặt, mà vào đó
lời-cát khoan rù rù – các tiểu vĩnh cửu,
các âm tiết.

Mọi thứ,
ngay cả nặng nhất, đã
đủ lông, không gì
giữ lại.

Paul Celan, “Les Globes,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1961 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 18, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: