Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Sóng vỡ” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Sóng vỡ

Mi, giờ, chấp chới trên những cồn cát.

Thời gian, từ cát mịn, hát trong vòng tay tôi:
tôi nằm cạnh nó, một con dao trong bàn tay phải.

Hãy nổi bọt, sóng! Cá, dám đi ra!
Nơi có nước, người ta có thể sống một lần nữa,
một lần nữa đồng thanh với cái chết hát trái đất qua,
một lần nữa từ con đường trũng gọi: Nhìn này,
chúng ta đã được an toàn,
nhìn này, đất là của chúng ta, nhìn này,
cách chúng ta cản đường của vì sao!

Paris, 16 tháng 9, 1951

Paul Celan, “Brandung,” Mohn und Gedächtnis (Deutsche Verlags-Anstalt, 1952).

Copyright © 1952 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 21, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: