Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Băng, Eden” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Băng, Eden

Có một vùng đất gọi là Đã Mất,
trong sậy mọc một mặt trăng,
và cái cùng ta chết cóng,
nó sáng xung quanh và nhìn.

Nó nhìn, vì nó có mắt,
mỗi mắt một trái đất sáng.
Màn đêm, màn đêm, nước kiềm.
Nó nhìn, con mắt trẻ con.

Nó nhìn, nó nhìn, chúng ta nhìn,
tôi nhìn người, người nhìn.
Băng sẽ sống dậy phục sinh
trước khi giờ này chấm dứt.

Paris, 8 tháng 11, 1960

Paul Celan, “Eis, Eden,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1963 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 21, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: