Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Từ ngữ làm gì” – Linh Dinh

Linh Dinh sinh năm 1963 ở Sài Gòn và đến Mỹ năm 1975, nơi anh sống hầu hết thời gian cho đến khi trở về Việt Nam năm 2018. Anh là tác giả của một cuốn sách phi hư cấu, Postcards from the End of America (2017), một cuốn tiểu thuyết, Love Like Hate (2010), hai tập truyện ngắn, và sáu tập thơ.

Từ ngữ làm gì

Chúng ăn thịt lẫn nhau. Những từ yếu nhất
Đơn thuần là ký sinh trùng. Ghép các từ vào các từ,
Đám nhạt nhẽo không cắt bỏ những gì thừa thãi,
Dẫn đến những vườn cỏ dại ma quái. Từ ngữ, nhất là
Các từ sai và vô nghĩa, thích lăng xăng, như bọ.

Linh Dinh, “What Words Do,” Jam Alerts (Chax Press, 2007).

Copyright © 2007 by Linh Dinh | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on August 16, 2021 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: