Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Gần, trong cung động mạch chủ” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Gần, trong cung động mạch chủ

Gần, trong cung động mạch chủ,
trong máu sáng:
cái lời sáng.

Mẹ Rachel
không khóc nữa.
Đã mang qua,
tất cả những khóc.

Lặng yên, trong động mạch vành,
không thắt:
Ziv, ánh sáng đó.

Paul Celan, “Nah, im Aortenbogen,” Fadensonnen (Suhrkamp Verlag, 1968).

Copyright © 1967 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 1, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: