Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Bonaparte” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức.

Bonaparte

Nhà thơ là những chiếc bình thiêng
        Trong đó rượu của sự sống, tinh thần
                Của các anh hùng, được giữ,

Nhưng tinh thần người thanh niên này,
        Kẻ lanh lẹ, chẳng sẽ làm vỡ tung
                Nơi cố gắng chứa đựng nó, cái bình?

Nhà thơ hãy để anh ta không chạm đến như tinh thần của Tự nhiên,
        Bởi với chất liệu ấy, bậc thầy trở thành cậu bé.

Anh ta không thể sống và ở lại trong thơ,
        Anh ta sống và ở lại trong thế giới.

Friedrich Hölderlin, “Buonaparte” (1797).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 1, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: