Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Có một ánh sáng mùa xuân” – Emily Dickinson

Có một Ánh Sáng mùa Xuân

Có một Ánh Sáng mùa Xuân
Trong Năm không xuất hiện
Vào bất kỳ khoảng thời gian
Nào khác – khi tháng Ba chớm

Có một Màu đứng xa xôi
Trên những Cánh Đồng Đơn Độc
Mà Khoa Học không thể vượt qua
Nhưng Tính Người cảm nhận.

Nó chờ trên Bãi Cỏ xanh,
Nó trưng cái Cây xa nhất
Trên Sườn Dốc xa nhất bạn quen
Nó gần như nói với bạn.

Rồi khi các Chân Trời bước
Hoặc những Buổi Trưa trôi
Không Công Thức của tiếng
Chúng ta ở và nó đi –

Một phẩm tính của mất mát
Động đến Lòng chúng ta
Như Thương Mại đột nhiên lấn
Lên một Bí Tích xưa.

Emily Dickinson, “A Light exists in Spring” (c. 1864).

This poem is in the public domain | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 21, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: