Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Nơi cái từ” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Nơi cái từ

Nơi cái từ, nó là bất tử, rơi xuống tôi:
xuống hẻm trời sau trán,
đến đó đi, được dẫn đường bởi nước bọt và rác,
bông thất nữ thảo sống với tôi.

Trong hộp la bàn những vần, hơi thở trong bùn,
con mắt một người hầu của hình ảnh –
Thế nhưng: một sự im lặng đứng thẳng, một hòn đá
đi vòng qua cầu thang của quỷ.

Paul Celan, “Wohin mir das Wort,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1962 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 5, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: