Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Âu” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Âu

Trên tất cả nỗi đau này
của người: không
thiên đường thứ hai.

. . . . . . . . . .

Cho một miệng,
mà với nó nó là một ngàn-từ,
mất –
tôi đã mất một từ
được bỏ lại bên tôi:
em gái.

Cho
sự đa thần
tôi đã mất một từ tìm kiếm tôi:
Kaddish.

Qua
âu tôi phải đi,
để cứu từ này vào lại
và ra và qua trận lũ muối:
Yizkor.

Paul Celan, “Die Schleuse,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1963 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 26, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: