Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Xưa và nay” – Friedrich Hölderlin

Friedrich Hölderlin (1770–1843) là nhà thơ người Đức.

Xưa và nay

Những ngày còn trẻ tôi thức dậy sướng vui mỗi sáng,
        Khóc rấm rứt mỗi đêm; bây giờ đã nhiều tuổi hơn,
                Tôi bắt đầu ngày của mình hoài nghi, song
                        Cuối ngày đối với tôi là thiêng liêng, hạnh phúc.

Friedrich Hölderlin, “Ehmals und jetzt” (1798).

Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on June 26, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: