Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Trên cả hai tay” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Trên cả hai tay

Trên cả hai tay, ở đó
nơi sao mọc cho tôi, xa
mọi bầu trời, gần
mọi bầu trời:
Làm sao
nó thức dậy ở đó! Làm sao
thế giới mở ra cho chúng ta, thẳng
qua giữa chúng ta!

Người ở
nơi con mắt người ở, người ở
trên, ở
dưới, tôi
tìm đường ra.

Ôi cái giữa lang thang
vắng vẻ hiếu khách này. Tách rời
rơi tôi tới người, rơi
người tới tôi, khỏi nhau
rơi, chúng ta thấy
qua:

Cái
cùng
đã quên
chúng ta, cái
cùng
đã mất
chúng ta, cái
cùng
đã chúng ta –

Paul Celan, “Zu beiden Händen,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1960 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 5, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: