Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

“Biệt chu, đấng vĩnh cửu” – Paul Celan

Paul Celan (1920–1970) là nhà thơ, dịch giả người Rumani. Viết chủ yếu bằng tiếng Đức, ông trở thành một trong những nhà thơ lớn nhất thời hậu Thế chiến thứ II của ngôn ngữ này.

Biệt chu, đấng vĩnh cửu

Biệt chu, đấng vĩnh cửu, nơi người, là
không thể ở được. Vì thế
chúng tôi dựng và dựng. Vì thế
nó đứng, cái
khung giường đáng thương này, – trong mưa,
ở đó nó đứng.

Đến đây, người yêu dấu.
Để chúng ta có thể nằm ở đây, đó
là bức tường ngăn –: Ông ta
khi ấy sẽ có đủ bản thân, hai lần.

Hãy để ông ta, để ông ta
có trọn bản thân, như một nửa
rồi lại một nửa. Chúng ta,
chúng ta là giường mưa, hãy để ông ta
đến và đặt chúng ta khô.

. . . . . . . . . .

Ông không đến, ông không đặt chúng ta khô.

Paul Celan, “Zweihäusig, Ewiger,” Die Niemandsrose (S. Fischer Verlag, 1963).

Copyright © 1961 by Paul Celan | Nguyễn Huy Hoàng dịch.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on July 5, 2022 by in Thơ and tagged .

Categories

Archives

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: